Dameskoor
Onze dirigent Rob Baas
Onze pianist Huib van Mierlo

Historie

Op 6 septem­ber 2012 was er feest tijdens de vier­ing van het 90-jarig ju­bileum van Pro Mu­sica!! Vol­gens de oud­ste an­nalen is het eer­ste optre­den van ons koor in 1921 geweest.  En­kele leden van de metaal­werkers­bond hebben toen met hun zang de 1 mei vier­ing op­gelu­is­terd. In 1922 werd het of­fi­cieel: de arbeider­sz­angvereniging  “Door en voor het volk” werd op­gericht met 70 mannen. Een jaar later waren er trouwens al vrouwen bij. Het heette ”een rust­punt voor de ge­wone werkman in zijn da­gelijkse levens­gang en boven­dien een plaats waar hij zou kunnen to­even in een geest van solid­ar­iteit”.

 

Men trad op bij verkiezin­gen en feesten van de metaal­werkers­bond en de sigar­en­bond en bij feestelijke ge­beur­t­en­is­sen van de SDAP. In de oor­log werd het koor door de Duit­sers ver­boden. Na de oor­log werd de naam van het koor “Kunst na Arbeid”, een so­cial­istisch koor. Men zong strijdliederen. De re­petit­ies wer­den ge­houden in het ge­bouw “Op­waarts” aan de Weer­straat, het verenigings­ge­bouw van de arbeiders­be­we­ging. In de jaren 60 verd­wenen de so­cial­istische liederen en zij maak­ten plaats voor volk­sliedjes: 3 keer werd een prijs ge­wonnen bij een zang­con­cours.

 

In 1988 werd er door het koor mee­gedaan aan een in­ter­na­tion­aal zang­con­cours met 46 koren uit binnen en buiten­land, waar­bij ze de eer­ste prijs in de wacht sleep­ten. 6 Van de hui­dige leden zon­gen toen al mee, de echte harde kern van de club zeg maar! In 1988 betaalde men overi­gens een con­tribu­tie van fl 3,50 per week en be­sloot men dat er niet meer mocht worden ge­rookt. De club­kas werd ook gespekt door ak­ties van leden, zoals de verkoop van Kerst­s­ter­ren en het houden van een rom­mel­markt. In de jaren ’80 kampte men met een tekort aan man­nelijke leden; tsja de op­komst van de tv en wer­den we een dameskoor.

 

De naam werd ei­gen­tijd­ser: Pro Mu­sica en onze hui­dige di­ri­gent Rob Baas vol­gde in 1997 de heer Henk Jansen op. Rob is dus al vele jaren onze veelzijdige muzikale in­spir­ator.

We zijn ook erg blij met onze geweldige pianist: Huib van Mierlo. We treden tegenwoordig op in diverse verzorgingshuizen en bij trouwerijen en andere gelegenheden. Ook met ons Kerstrepertoire treden we graag op o.a. bij Buren bij Kaarslicht. Uiteraard zouden we ook graag nieuwe leden verwelkomen.

Loopt u gerust eens binnen op donderdagavond in Zinder, het culturele centrum in Tiel. Wij willen ook de gemeente danken voor de jaarlijkse subsidie.

Het  koor heeft altijd een sociale functie gehad. Ook in de komende tijd waarin de verzorgingsstaat zal gaan veranderen in een maatschappij waarin we meer een beroep op elkaars steun zullen moeten gaan doen. Hier kan een koor een samenbindende factor zijn.

 

Pro Musica jubileert  95 jaar!

Pro Musica jubileert en ontvangt u mede daarom graag als nieuw lid. Zangervaring is niet noodzakelijk, want onze dirigent Rob Baas – die dit jaar al 20 jaar het koor begeleidt – onderricht u terwijl u zingt!

 

Met veel plezier gaan onze dames op donderdagavond naar het nieuwe cultuurgebouw ZINDER om daar de koorrepetitie te volgen. Rob Baas begeleidt het koor al vanaf 1997.Dit doet hij met veel humor, terwijl hij het koor soms ook op klarinet begeleidt. Huib van Mierlo is als pianist van de partij. De dirigent is zeer over de akoestiek in het nieuwe complex te spreken,waardoor de zangeressen elkaar beter horen. Het repertoire dat wordt gezongen varieert van pop, tot gospel en klassiek. Er is een apart Kerstrepertoire en er zijn Nederlandse meezingers om in de diverse tehuizen ten gehore te brengen. Het jubileum hebben wij met ons allen gevierd met een High Tea, waarbij de gezelligheid hoogtij vierde. De betrokkenheid naar elkaar toe is uniek.

Het streven is om het 100- jarig bestaan te mogen beleven. 


Lees meer over ons in een artikel uit de rubriek -Regio Nieuws- van het Algemeen dagblad
“Van zingende metaalmannen tot dameskoor”